הקרן לפיתוח חדרה
English |  העיר חדרה |  קצת עלינו |  דבר ראש העיר - נשיא של כבוד בקרן |  יצירת קשר | 

גלרייה_קישור - [IMG]

לגלריית תמונות לחץ על התמונה

 

תוכנית PACT לידה - שש            - [IMG]

  

 

תוכנית PACT - הורים וילדים יחד.

נקודה - [IMG]  

תוכנית מערכתית לילדים בגיל הרך בני העדה האתיופית והוריהם.

נקודה - [IMG]

תוכנית מקיפה 1250 ילדים בגילאי לידה - 12.

נקודה - [IMG]

בגילאי 6-12 מתקיימות מגוון תוכניות - מעונות יום, טיפות חלב, מוקדי העשרה בשכונות וגני ילדים.

   

התוכנית פועלת בסיוע ושותפות - קהילת מיניאפוליס, ג'וינט ישראל, אשלים, עיריית חדרה- אגף הרווחה,

נקודה - [IMG]

אגף החינוך, העמותה לתרבות הפנאי, מתנ"סים, משרד הבריאות, פרוייקט שיקום שכונות. 

 

 

 

    

תוכנית PACT תשע"ב -חדרה

תוכנית pact   פועלת בחדרה בעשר השנים האחרונות, ומטרתה  לתת מענה מותאם וממוקד על פי צורך,  לכל אוכלוסיית הילדים יוצאי אתיופיה בגלאי לידה- עד 12 ובני משפחותיהם בעיר.

כחלק מתפיסת העבודה של PACT  אנו ממשיכים  במהלכים למיסוד והטמעה של התפיסות, העקרונות ודרכי העבודה של התוכנית במערך השרותים העירוני.    

התוכניות שהחלו לפעול:

 • תוכניות מוקדי בריאות- איתור וטיפול, במעונות ובטיפות חלב  תחילת עבודה נובמבר.
 • תוכנית העשרה שפתית במעונות- החלה לפעול בתחילת נובמבר.
 • התוכניות בגנים- אוריינות חשיבה חשבונית והעשרת ידע עולם ומערך סיוע פרטני ואו טיפולי. תחילת עבודה ספטמבר.
 • רווחה-עבודה של העו"סים בבתי הספר- טיפול במשפחות במצבי משבר. תחילת עבודה ספטמבר.
 • תוכניות בבתי הספר - תגבור לימודי ומערך סיוע פרטני ואו טיפולי , תחילת עבודה אוקטובר.
 • מוקדי העשרה וחוגים - פעילות פנאי והעשרה להורים וילדים ושילוב ילדים בחוגים. תחילת עבודה תחילת נובמבר.
 • מפגשי קבוצות הורים -  במעונות היום, בגני הילדים ובבתי הספר- מפברואר

חרף התקציב היורד של תוכנית PACT אגמו משאבים עירוניים ומשאבים נוספים ( התוכנית הלאומית, רווחה חינוכית, שיקום שכונות) ביחד עם משאבי תוכנית PACT על מנת להמשיך לתת מענה לצרכי הילדים בני הקהילה האתיופית.

תהליך איגום המשאבים והתאמת המענים  המתאימים נעשה לאחר מיפוי ומפגשים עם השותפים העירוניים. לקחנו יחדיו אחריות ומחויבות משותפת, הן מבחינה מקצועית והן מבחינה תקציבית , כחלק מתהליך המיסוד וההטמעה.

פריסת תוכניות רחבת היקף זו התאפשרה הודות לתהליך אשר נמשך מספר שנים עם השותפים העירוניים,

המחויבות העירונית וההצהרה העירונית ללקיחת אחריות.

החל מן הגיל הרך אנו עובדים ביחד עם תוכניות נוספות הפועלות בעיר :

 • תוכנית מיל"ת - הארכת יום לימודים בגנ"י במימון הרשות , קרן רש"י ופאקט.
 • תכנית מעג"ן - תוכנית לתמיכה וטיפול בגנ"י טרום חובה מתקציב התכנית הלאומית והשירות הפסיכולוגי חינוכי.
 • פרויקט שיקום שכונות בשכונת בית"ר.
 • תכניות התחלה טובה של התכנית הלאומית.
 • רווחה חינוכית - שעות תגבור לימודי ותרפיה מתקציב העירייה.
 • מערך טיפולי בבתי הספר- שעות מת"י והתוכנית הלאומית.
 • מוטב יחדיו- התערבות חינוכית החל מהגיל הרך בשכונת בית אליעזר.
 • וועדה מתכללת לבתי הספר- ועדה של השותפים (רשות, מתי' , התוכנית הלאומית ופאקט) למתן מענה בבתי הספר לימודי וטיפולי.והערכה ובקרה של התשומות מול הישגים.

אין בליבנו ספק כי התשתית העירונית שפאקט הובילה לעבודה בשיתופי פעולה בין כל הגורמים נותני שירותים בעיר כגון רווחה,בריאות, חינוך וקהילה תאפשר לקיים את התכנית ולהמשיך להרחיב ולהעמיק את השרותים למען הקהילה האתיופית .

 

תוכניות חינוכיות בפאקט - תפיסה אינטגרטיבית כתפיסה עירונית  .

השנים הראשונות בחייו של הילד מהוות תקופה מכרעת להתפתחותו, על כן יש חשיבות גדולה  להתערבות מוקדמת בגיל הרך והתאמה לצרכיו כפרט, אנו מאמינים כי בניית מערך פעילות כוללני תומך מהגיל הרך ועד בית הספר, מערך המלווה את הילד והוריו במסגרות החינוכיות השונות  ונותן מענה על צרכים התפתחותיים, לימודיים, רגשיים ורווחתיים יאפשר מניעה וסגירת פערים בגילאים בוגרים יותר.

 

 

גילאים שם התוכנית מטרה תשומות שותפים
לידה - שלוש טיפות חלב מערך איתור עפ"י צורך

הדרכת הורים - בריאות, התחלה טובה, מטוב יחדיו, שיקום שכונות.

10 שעות דרך תוכניות נוספות

 לידה- שלוש מעונות יום

איתור והדרכת מטפלות

ניצני אוריינות

מודלינג למטפלות לדרכי עבודה

גני ילדים

ט.ט. חובה

ט. חובה

וחובה 3-6

אוריינות שפתית

 

העשרה שפתית וחשיבה חשבונית

 

מטמעת מודלים ע"י גננות בגני הילדים. משרד החינוך

ספריית פיג'מות

 

מערך טיפולים

 

תמיכה בילדים בעלי קשיים התפתחותיים, רגשיים ושפתיים

 

הדרכת צוות חינוכי והורים - תוכנית מעגן

מיל"ת

מת"י

מעגן התוכנית הלאומית- התוכנית המשלימה

 

טכנוגן

 

חשיפה לעולם המדע והטכנולוגיה

 

שותפות בתשלומי הורים והרשות

 

 

צהרונים

 

הארכת יום הלימודים

 

ממומן ע"י אגף החינוך וקר רש"י

 

 

מגשרת חינוכית

 

גישור ופעילות חינוכית

 

גישור במידת הצורך העולה בגן

 

 

גינה לימודית

 

פיתוח גינה בגן בעבודה משותפת- הורים וילדים

 

 

 


 

 

גילאי לידה עד שלוש

 

מוקדי בריאות

 

מוקדי הבריאות היא תוכנית הפועלת בטיפות החלב ובמעונות.                      

ארגון מפעיל : משרד הבריאות

אחראית לביצוע : גב' יהודית פסטרנק - מפקחת נפתית

רכזת התוכנית : גב' אורית משולם  מפקחת על טיפות החלב.

עובדים : גב' קרן ארמה-בלנגה- מרפאה בעיסוק.

מטרה מרכזית : הסברה, מניעה ואיתור בעיות התפתחותיות במסגרת התחנות לבריאות המשפחה ומעונות היום והפניה לטיפול במסגרת הקהילה .

קהל היעד:232 ילדים יוצאי הקהילה האתיופית בגילאי לידה עד שלוש המבקרים בטיפות החלב, ו-99  ילדים במעונות היום בשכונות עתירות עולים.

תיאור קצר של הפרויקט:  שילוב המרפאה בעיסוק העובדת בתחנה לבריאות המשפחה בתוך מסגרת מעונות היום, לשם הדרכה, איתור והפנייה לטיפול. העבודה בתחנות לבריאות המשפחה נעשית באיגום משאבים עם  תוכנית מוטב יחדיו בבית אליעזר, שיקום שכונות  בשכונת בית"ר והמרכז לגיל הרך בגבעת אולגה. העבודה במעונות נעשית בשני מישורים, האחד, הדרכת המטפלות, והשני, עבודה עם כלל ילדי המעון בקבוצות  קטנות. ילדים עם צרכים מורכבים מופנים להמשך טיפול במסגרת הקהילה.

 

תגבור שפתי במעונות יום

 

ארגון מפעיל : הקרן לפיתוח חדרה

רכזת התוכנית :מאירה ויקרוביצקי

עובדים : חנה סופר, שרית איילו , הילה גופר.

מטרה מרכזית : טיפוח כישורי שיח, הרחבת ידע עולם מתוך טקסטים בספרות ילדים, העשרת אוצר מילים ופיתוח החשיבה בגיל הרך.

קהל היעד:41 ילדים יוצאי הקהילה האתיופית בגילאי שנתיים-שלוש המבקרים במעונות יום.

תיאור קצר של הפרויקט: לאחר מיפוי משותף של מנהלות המעון, המטפלות וגננות התגבור ייבנו קבוצות הומוגניות של 3 ילדים בני הקהילה +מצטרף. המתגברות עובדות על פי תוכנית מותאמת  לגיל הילדים ולתוכנית החינוכית במעון. המתגברות בשיתוף המטפלות עובדות עם הילדים על למידת מיומנויות לפיתוח שפה וחשיבה והתמצאות במרחב ע"י משחקים והפעלות חינוכיות. דגש על התפתחות השפה והעשרת אוצר המילים. המתגברות מקבלות הדרכה והנחייה מקצועית.

 

 

גילאי שלוש עד שש

 

תוכניות פאקט בגני הילדים

תקופת הגן היא תקופה משמעותית בחיי הילדים מבחינה התפתחותית קוגניטיבית חברתית ורגשית כפי שעולה ממחקרים רבים, היא תקופה קובעת בהתפתחותם של ילדים. התקדמות תקינה בגיל זה הינה אחד ממנבאי ההצלחה המרכזיים בבית הספר ובהשתלבות במערכות החיים כבוגר.                                                   

אחד ממאפייני הגיל הרך היא ההתפתחות המואצת. מכאן, בגיל זה יש חשיבות להתערבות פדגוגית על מנת ללוות את התפתחותם של תלמידי גני הילדים. תקופת הגן מהווה תשתית רגשית- קוגניטיבית לשנים הבאות. התערבות מוקדמת תבטיח בניית תשתית שתהווה בסיס להצלחתם של התלמידים בשנים הבאות. על כן יש לאתר כבר בגיל הרך על מנת שנוכל להשפיע ולצמצום פערים לימודיים בעתיד, בחיזוק התשתית הרגשית וביצירת סביבה ביתית תומכת.

 התוכנית המוצעת מבקשת לאתר קשיים, חולשות וחזקות, וכן לזמן חויות הצלחה חוזרות ונשנות שיבססו תחושת מסוגלות וערך עצמי.

תוכנית זו ממקדת את הצוות החינוכי במציאת דרכי הוראה מותאמות ויצירתיות המבוססות על נתונים שנאספו בדרכים מהימנות.

בגיל זה עובר הילד בין מסגרות שונות (משפחה, מוסד חינוכי פורמאלי ומוסד חינוכי בלתי פורמאלי). המעבר של הילדים מן הגן אל בית הספר עלול להיות קשה במיוחד, זאת בעקבות המעבר ממסגרת קטנה והומוגנית למסגרת גדולה והטרוגנית. הקשיים המיוחדים של בני הקהילה האתיופית נובעים הן מקושי בקליטת השפה הדבורה והכתובה הנובע הן מרקע דו-לשוני והן משונות תרבותית. בעקבות כך נצפים קשיים ברכישת מיומנויות להשתלבות בחברת הילדים בבית הספר.

בהתאמה להנחות היסוד נבנתה התוכנית שעיקריה:

 • רצף פעילות מגן טרום חובה ועד גן חובה.
 • ליווי הילד בשנים הקריטיות בהתפתחותו ובמעברים הצפויים לו
 • שילוב ותיאום בין כל הגורמים השותפים לעשייה החינוכית
  ויצירת תשתית איתנה עבור הילד ומשפחתו המבוססת על מערכת החינוך.
 • 4. עבודה בגישה רב-תרבותית המחייבת התייחסות לכל אחד
  ואחת כאל בעלי פוטנציאל להתפתחות שניתן לממשו בתנאים חינוכיים הולמים

 

בגני הילדים מתקיימות מספר תוכניות

 • תוכנית אוריינות , חשיבה חשבונית והעשרת ידע עולם
 • תכנית מיל"ת- להארכת יום לימודים
 • גינון לימודי קהילתי בגני ילדים
 • טיפול מותאם פרט
 • טכנוגן
 • גישור חינוכי

                  

 

תוכנית האוריינות חשיבה חשבונית והעשרת ידע עולם

ארגון מפעיל : אגף החינוך ופיקוח על גנ"י ממ"ד ומ"מ           

שם האחראי: גב' חני ויצמן מנהלת אגף החינוך, מר שמעון  כלפון מנהל מח' גני הילדים בעיריית חדרה

                    פיקוח גני הילדים :: גב' אוסנת חורב מפקחת מ"מ, גב' יונה זמירי, מפקחת ממ"ד

מטרה מרכזית: קידום מיומנויות חשיבה ופיתוח כישורים אורייניים בשפה ומתמטיקה והעשרת יידע עולם.

קהל היעד:236 ילדים  מתוכם 185 ילדים גילאי  3-6 (גני ילדים ממלכתיים ודתיים)  בני הקהילה האתיופית.

תיאור קצר של התוכנית: בתוכנית העבודה מתקיימים תחומים הממשיכים כבשנים עברו- העשרת ידע עולם כללי, הרחבת אוצר מילים, הבנת הנשמע והפקת משמעות מהנשמע, פיתוח מודעות פונולוגית, חשיפה אוריינית - הכרת הספר, הכתב, שיפור והרחבת כישורי השיח וההבעה, פיתוח מיומנויות חשיבה הקשורות לשפה: מיון, הכללה, הגדרה, מציאת פתרון, הסקת מסקנות והשערת השערות. הדגשי העבודה הם על פי תוכניות הליבה של האגף לחינוך קדם יסודי במשרד החינוך. גם השנה, בהמשך לשנה שעברה תעסוק התוכנית בתגבור כישורי השיח באמצעות קריאת ספרות ילדים יפה. אנו מבינים כי קיימת חשיבות עצומה להרחבת ידע העולם ואוצר המילים של הילדים שאף הם מהווים נדבך במנגנוני רכישת הקריאה מתוך משמעות והקשר. החוויה שהילדים עוברים עם המתגברת בחלקה אמורה לענות על החסך בקריאת ספרים בביתם ובקיומה של חוויה אינטימית בקריאת ספרים. חוויה זו באה לענות על צורך בחוויה רגשית קוגניטיבית ולאפשר לילד להביע הזדהות עם מצבים וחוויות. ההנאה מהספר והחוויה הגלומה בקריאתו ייחודית לספרות בכלל ולספרות ילדים בפרט.

מפגשי הילדים עם המתגברות נעשים  בקבוצות  קטנות 4 ילדים בני קהילה וילדים מצטרפים  המתגברות הינן  גננות העובדות על פי תוכנית מותאמת בליווי השתלמות אחת לשלושה שבועות והדרכה אישית וקבוצתית. המתגברות  עובדות עפ"י  תוכנית עבודה שבועית, הן מדווחות ומקבלות משוב על תוכנית העבודה. 

 אופן הביצוע: הפעילות מתקיימת ב-15 גנים כאשר כל קב' ילדים נפגשת 4 פעמים בשבוע עם המתגברת. המתגברות

                       עובדות בצורה דיפרנציאלית עפ"י צרכי הילדים.

 

תוכנית מיל"ת- גני ילדים

 

ארגון מפעיל : קרן רש"י, אגף החינוך  ובמימון ההורים

שם האחראי: גב' חני ויצמן מנהלת אגף החינוך,

                     מר שמעון כלפון מנהל מח' גני הילדים בעיריית חדרה

                     גב' עדה קארווני -רכזת צהרונים

                     פיקוח גני הילדים : גב' אוסנת חורב מפקחת מ"מ

                     גב' יונה זמירי, מפקחת ממ"ד

מטרה מרכזית: לקדם ילדי גן בתחום החינוכי,הלימודי,החברתי.

                       הארכת יום הלימודים בסביבה לימודית תומכת מקדמת ומטפחת, תוך צמצום פערים

                       והכנת הילד למעבר לבית הספר.

 קהל היעד:. התוכנית מופעלת ב-17 גנים ,בשכונות :יוספטל, פאר, גזית, גני-אלון וגבעת אולגה.

תיאור קצר של התוכנית

תוכנית מיל"ת [מסגרת יום לימודית תוספתית] היא מסגרת חינוכית הפועלת 4 ימים בשבוע ומהווה המשך ליום הלימודים. הצוות החינוכי הפדגוגי העובד בתוכנית הוא גננת וסייעת.  התכנים הפדגוגיים בתכנית מיל"ת  עומדים בהלימה לתוכנית הליבה של משרד-החינוך, בשיתוף פעולה מלא עם גננת האם ובאחריות הפיקוח.

בגנים בחדרה ישנן 7 גננות אם שעובדות בתוכנית.

הילדים מקבלים ארוחת צהרים חמה ופעם בשבוע תוכנית העשרה בתנועה ע"י מדריכים של ספורטיגן.

 

תכנית מיל"ת גני- ילדים 

שם הגן

זרם

שם גננת אם

שם גננת צהרון

שושן

מ"מ

אירנה מנחוב

גננת אם+לידיה

לילך

מ"מ

רינה ברסון

גננת אם+חנה סופר

אמנון ותמר

ממ"ד

מיכל יוסוב

חנה ניסים

יסמין

מ"מ

חיה שאול

אולגה בינימינוב

כרכום

ממ"ד

רות דביר

לאה מאיר

אלון

מ"מ

סמדר לדרמן

ענבל יום טוב

אלה

מ"מ

אילנית כולני

גננת אם+כרמלה מליח

חרוב

ממ"ד

כרמלה רצון

בת שבע תומר

אורן

מ"מ

סימונה קרופ

גננת אם+ילמשט טבליט

אשל

ממ"ד

מתנה חסין

גילי מהרט

צאלון

מ"מ

אילנה שובל

יבגניה

ניצן

ממ"ד

אילנית לוי

איילה חליווה

שיזף

מ"מ

דוריה שנטל

גננת אם+ טבליט ילמשט

נחליאלי

מ"מ

אתי דאודי

גננת אם+ גילה שפרון

יונה

ממ"ד

שני רוסתמי

אילנה גאשה

דוכיפת

ממ"ד

מזי סולומון

גננת אם

שקנאי

מ"מ

רוית שבתאי

זיווה  שמחי

סה"כ

 

 

 

 

                                 

גינון לימודי קהילתי בגני ילדים

ארגון מפעיל : פאקט

שם האחראי : גב' חני ויצמן מנהלת אגף החינוך,

                     מר שמעון כלפון מנהל מח' גני הילדים בעיריית חדרה

                     פיקוח גני הילדים:  גב' אוסנת חורב -    מפקחת מ"מ                        

                     גב' יונה זמירי- מפקחת ממ"ד

                     מדריכה- ענבל הגלעדי 

קהל היעד: תוכנית הגינה הלימודית בגן הילדים מופעלת ב-4  גנים ומוקדי העשרה אחה"צ.

תיאור קצר של התוכנית:"הגינה הלימודית משתלבת בהוראת הסביבה כמעבדה ללימודי הטבע. היא משקפת את התמורות המתחוללות בנוף בעונות השנה וחושפת את הלומדים לקשר בין הגורמים האקלימיים לבין התנהגותם של הצמחים ובעלי החיים. הגינה הלימודית מאפשרת לעוסק בה לחוש בעוצמה הן את תלות האדם הטבע והן את כוחו ואת השפעתו של האדם על הטבע".

דרכי עבודה

לתוכנית הגינה הלימודית בגן הילדים ייבחרו ארבעה גנים, אשר כל אחד מהם יעבור 3 פעילויות משותפות להורים וילדים - שתי פעילויות בגן עצמו ופעילות אחת בחממה האקולוגית בקיבוץ עין שמר. מועדי הפעילות מתוכננים להיות סביב חגי ישראל: חנוכה, ט"ו בשבט, פסח ושבועות. הביקור בעין שמר מתוכנן לחודש יוני.

 

התוכנית מובנית על פי הגישה החינוכית בוטנית המובאת בספרו של אבינועם קפלן "צומחים בגן - טבע וחקלאות בגן הילדים". שפורסם על ידי האגף לחינוך קדם יסודי.

התוכנית שמה דגש על שיתוף ההורים והקהילה בפעילות וקירוב הטבע אל סביבת הבית והגן וכחלק משגרת החיים.

הפעילות מעצם הווייתה הינה חווייתית ומלמדת, ומשלבת בין כל שלבי גידול הצמח - החל מזריעה ושתילה ועד פריחה וקטיף. הגננות יכינו עם הילדים מראש את שטח הגינה, ויידרשו לטפל בה ולעסוק סביב נושאי התפתחות הצמחים בין הפעילויות. הפעילויות המעשיות ילוו בסיפורים, למידה על הצמחים, תמונות, מעקב, קישור לחגים וענות השנה וכדומה - תוך שיתוף פעולה הדוק עם הגננת המובילה. הגננות יעברו הכנה לגבי שלבי העבודה וילוו ע"י ענבל. הנושאים הכלולים בתוכנית הם אינטגרטיביים ומשתלבים היטב בתוכנית הלימודים של גן הילדים.

 

 

טיפול מותאם פרט

אירגון מפעיל: מת"י, פאקט ומיל"ת

שם אחראי: גב' חני ויצמן מנהלת אגף החינוך, גב' ליאורה רוזנטל מנהלת המת"י

קהל היעד: ילדים בעלי קשיים המדווחים עי הגננת  אשר זקוקים לעזרה נוספת, ואינם מופנים לוועדת שילוב.

הסיוע ניתן באופן פרטני או קבוצתי  על ידי אנשי מקצוע פרא רפואיים (מרפאה בעיסוק  וגננת שיח).

האבחון והטיפול יתבצע בגנים עצמם על פי תוכנית טיפולית אינדיבידואלית לכל ילד.

 

טכנוגן                                                                               

הטכנוגן, מרכז מדעים לחקר ולגילוי, מציע פעילות מדעית חווייתית המותאמת במיוחד לגיל הרך. במסגרת התוכנית שפותחה במיוחד בטכנודע, נכנסים הילדים לעולם קסום של סיפורים ואגדות בו הם לוקחים חלק בפעילויות אינטראקטיביות המופעלות על ידי צוות מקצועי ומיומן. על בסיס החוויה הרגשית מתאפשרת ההבניה של ידע ומיומנויות חשיבה.

אנו מאמינים כי חשיפת הילדים בתחילת דרכם לאוריינות ומדע כאחד, מעצבת את יחסם ללמידת המדע ולסיפורת, ומגבשת בהם מערכת של עמדות, דעות והתנהגויות שיאפיינו אותם בהמשך דרכם כלומדים וכבוגרים.

באמצעות השימוש בסיפורים מוכרים בליווי רעיונות חדשים, מעודדת התוכנית את הדמיון והיצירתיות הטבועים בכל ילד, וטומנת את זרעי הסקרנות והחקרנות בנושאי מדע וטכנולוגיה. התוכנית מאפשרת רצף פעילויות המעודדות למידה המשכית ומשמעותית בגן. לקראת הפעילות, הגננת מקבלת חומרי הכנה מתחומי המדע והאוריינות בהם תוכל לעשות שימוש לפני המפגש בטכנוגן ולאחריו. כמו כן מציעה התוכנית תמיכה בבניה ובהפעלת מרכז מדעי בגן הילדים.

 שם הגן

זרם       

שם גננת אם         

שושן

מ"מ

אירנה מנחוב

לילך

מ"מ

רינה ברסון

אמנון ותמר

ממ"ד

מיכל יוסוב

יסמין

מ"מ

חיה שאול

כרכום

ממ"ד

רותי דביר

אלון

מ"מ

סמדר לדרמן

אלה

מ"מ

אילנית כולני

חרוב

ממ"ד

כרמלה רצון

אורן

מ"מ

סימונה קרופ

אשל

ממ"ד

מתנה חסין

צאלון

מ"מ

אילנה שובל

ניצן

ממ"ד

אילנית לוי

שיזף

מ"מ

דוריה שנטל

נחליאלי

מ"מ

אתי דאודי

יונה

ממ"ד

שני רוסתמי

דוכיפת

ממ"ד

מזי סולומון

שקנאי

מ"מ

רוית שבתאי

 

 

 

 

הטכנוגן מציע סדרה של ארבעה מפגשים שנתיים שאורכם שעה וחצי. כל מפגש עוסק במתמטיקה לגיל הרך ומשולבות בו אגדות קלאסיות קסומות שדרכן אנו מפליגים לפעילות מדעית חווייתית. במסגרת של סדרת מפגשים נערוך מפגש אחד כפעילות משותפת להורים וילדים אחר הצהריים, פעילות זו מעודדת את מעורבות ההורים בחיי הילדים ומסייעת בחיזוק הקשר המשפחתי.[1] 

 

 

 

גני ילדים המבקרים בטכנוגן 4 מפגשים במהלך השנה במימון פאקט

 

 

 

 

מוקדי העשרה וחוגים

 

ארגון מפעיל:           העמותה לתרבות הפנאי

                              מתנ"ס אולגה
                              פאקט

שם האחראי:   שלמה בוזגלו מנכל עמותת על"ה

                       סיגל סמיאן מנהלת מתנ"ס גבעת אולגה
מטרה מרכזית: פעילות העשרה חינוכית חווייתית  לילדים בני הקהילה והוריהם למשחק ובילוי שעות פנאי משותפות.

קהל היעד במוקדי העשרה ילדים בגילאי 3-6 והוריהם ובחוגים ילדים בגילאי 6-.12

תיאור קצר: הפעילות במוקדים תתקיים  פעמיים בשבוע שעתיים בכל פעם עבור ילדים בגילאי 3-6 והוריהם, באחד מגני הילדים בשכונה. הפעילות מועברת עי גננת ומגשרת חינוכית.  השנה, להבדיל משנים קודמות, החלו להגיע בקשות מההורים לגבי העדפות חוגים במוקדי העשרה, על כן החוגים שיתקיימו השנה במסגרת זו הם: תיאטרון בובות  פעמיים  בחודש ומפגש עם בעלי חיים פעמיים בחודש  וכן פעילות להעשרת ידע עולם לילדים. לקראת החגים מתקיימות מסיבות ופעילות חווייתית להעשרה. הפעילות בכל המוקדים נעשית  בשיתוף פעולה  פורה עם מנהלי המתנ"סים.

החוגים בהם ישתתפו הילדים הינם  חוגים המוצעים לכלל אוכלוסיית העיר,  פאקט מסבסד את השתתפות הילדים בחוגים הללו ובמימון חלקי של ההורים. השנה צפויים להשתתף בחוגים ברחבי העיר כ- 215 ילדים.

 

אופן הביצוע מוקדי העשרה: הפעילות מתקיימת ב-4 מוקדים בתוך השכונות: ג. אולגה-  במועדון אזורים - באחריות מתנ"ס גבעת אולגה.  מוקדים נוספים  מופעלים  ע"י העמותה לתרבות הפנאי- בשכונת גני אלון בגן צאלון ובשכונת גזית .

מוקד העשרה

 

 

מקום פעילות

ימי פעילות

שעת פעילות

פאר

א,ג

17:00-19:00

גזית

ב,ד

17:00-19:00

גני אלון

א' - ד'

17:00-19:00

אזורים

ג,ה

17:00-19:00

 

 

קרן מענים- לצרכים מיוחדים.

 

ארגון מפעיל:  אגף הרווחה, ופאקט

שם האחראי:   גב' זיוה גבאי, מנהלת אגף הרווחה , זיווה הימברג מנהלת רווחה מזרח

מטרה מרכזית:  מתן מענה לילדים בגילאים לידה- 12 (לידה - כיתה ו' כולל) בצרכים מיוחדים בהתאם  

                        להנחיות הג'וינט-  סיוע במימון שכ"ל במעונות יום, השתתפות  במימון מכשור רפואי, בעזרה  

                        במימון צהרונים, ספרי לימוד וביגוד ובסבסוד חוגים תוך שילוב הילדים במערך העירוני  ושימת דגש על מצוינות.

קהל היעד:         כלל אוכלוסיית הקהילה , הורים לילדים גילאי לידה - 12

 

תיאור קצר:  ועדה מיוחדת מתכנסת באגף הרווחה אחת לחודש לדיון בבקשות המופנות אליה עי משפחות ומוסדות החינוך. בוועדה חברים יו"ר מנהלת מח' רווחה מזרח, רכזת פאקט יישובית , רכז קהילתי מטעם הפאקט ועו"ס מרכזת הוועדה הפועלת בהתאם  להנחיות הג'וינט. טפסי הבקשות נבדקים נוכח תלושי שכר ותדפיסי הבנק של המשפחה ועל פי נתונים אלו נקבעת זכאות המשפחה.

 

תאום  טיפולי .
ארגון מפעיל: 
אגף הרווחה    

שם האחראי:  זיוה גבאי מנהלת אגף הרווחה,

                     זיוה היימברג מנהלת רווחה מזרח,

                     אילנה פריימוביץ מנהלת מרכז הורים וילדים.

מטרה מרכזית: טיפול ומעקב אחר הטיפול במשפחות של ילדים  בגילאי לידה עד 12 בכל התוכניות ובבקשות לקרן צרכים בסיסיים.

קהל ה