הקרן לפיתוח חדרה
English |  העיר חדרה |  קצת עלינו |  דבר ראש העיר - נשיא של כבוד בקרן |  יצירת קשר | 
 

רקע ורציונל
העיר חדרה ממוקמת במרכז הארץ בין חיפה לתל-אביב שטחה המוניציפלי של חדרה 53,000 דונם
והיא העיר הרביעית בגודלה בישראל. בעיר מתגוררים כיום 85,000 תושבים.
35% מתושבי העיר הם עולים אשר הגיעו מבריה"מ, קווקז ואתיופיה, משנות ה- 70 ועד סוף שנות ה- 90.

נטל קליטת גלי העלייה הגדולים, והאתגרים אשר עמם התמודדה העיר, דחקו לצד נושאים רבים ובהם,
שימור מבנים מראשית ההתיישבות, טיפוח השטחים בעיר וחינוך לערכי שימור הסביבה הטבע והנוף.

הנתונים הפיזיים של חדרה הם ייחודיים לעיר הנמצאת במרכז הארץ.
60% משטח העיר הוא שטח ירוק (28,000 דונמים הם שטחים חקלאים, 5000  דונמים הם

פארקים ושמורות טבע) ו - 40% הוא שטח לבניה ותעשיה. בשנים האחרונות, בשל התעוררות
נושא השימור , גברה גם המודעות בקרב הרשות המקומית ובקרב תושבי העיר לפעול ולהתגייס לשימור
הריאות הירוקות בעיר וחינוך הדור הצעיר לערכי השימור.

אחד הגורמים המשמעותיים בעיר המובילים בהנחלת אהבת הארץ, אהבת הישוב ושמירה על הסביבה
הירוקה הם פעילי החברה להגנת הטבע. חרף פעילותם העניפה בעיר , אשר פרטיה יובאו בהמשך,
פועלת החברה להגנת הטבע ע"י קומץ מתנדבים מסורים ומשרדיה נמצאים כיום במרתף בית פרטי.

אנו סבורים כי יש להוציא את החברה להגנת הטבע מהמרתף ולשכן את משרדיה ומרכז פעילותה
באחד מבתי הפועלים - בתי הראשונים אשר הוקמו בחדרה עם ראשית ההתיישבות. אנו סבורים
כי שימור הבית לטובת פעילות לשימור הסביבה הירוקה ואהבת הארץ משמר את נכסי העבר ומממש
את חזון המתיישבים לעתיד. 

 

 

 
   

קוטלר

בית קוטלר נמצא בסמוך לבית פיינברג בחדרה (על רחוב הגיבורים מעבר לכביש).

בית קוטלר הוקם ב - 1896 ושימש כבית למשפחת איכרים מהראשונות שהיגיעו לחדרה בסוף
ה - 19. הבית ההסטורי קטן מידות ומונה שני חדרים ומטבחון.

משפחת קוטלר הגיעה לישראל מוילנה שברוסיה ב 1891 . בשנים אלה שלטו התורכים בארץ.
המשפחה השכירה אחד משני החדרים לחלוצים וגם החצר הושכרה לטובת שומרים מאגודת השומר
אשר החליפו את השומרים הערבים עם יציאת השלטון התורכי מהארץ.
בשנת 1921 נפגע בית קוטלר ( כמו בית פיינברג ) מפרעות הערבים. בחצר הבית עוד נמצאים
אקליפטוסים עתיקים ומרשימים מאותה תקופה. כיום שייך הבית השוכן על מגרש של 800 מ"ר
לעיריית חדרה.


בית קוטלר ובית פיינברג - כמתחם אחד המכבד את העבר עם הפנים לעתיד

עבודות השימור של בית פיינברג הסתיימו בספטמבר 2008 . עם השלמתו משמש בית פיינברג
כמרכז מבקרים ומועדון הסרט התיעודי. אנו רואים בשימור בית קוטלר והאקליפטוסים העתיקים
שבחצר הבית , לטובת פעילות ירוקה של החברה להגנת הטבע , השלמת המתחם ההיסטורי
אשר יהווה מוקד לפעילות המשלבת תרבות חינוך ובילוי. 

   

השימושים המשותפים במתחם -
בית קוטלר יעשה שימוש באולם ההקרנה של בית פיינברג הנמצא מעבר לכביש להרצאות
וסרטים בנושאי שימור הסביבה , מחזור , טיולים וסיירות וכן , ימי עיון למורים וצוותי חינוך וכיוב' .
קבוצות המסיירות בבית פיינברג ישלימו את הסיור ההיסטורי בבית קוטלר, בשני המקומות יפעלו
בתי קפה בעלי אופי שונה. בית הקפה בבית קוטלר יהיה "קפה ירוק" וימוקם מתחת לעצי האקליפטוס
כשהוא פתוח לרחוב הגיבורים, בעל אופי צעיר וימשוך צעירים ומטיילים.
בית הקפה בבית פיינברג אשר מוצנע בחצר הפנימית ימשוך קהלים מבוגרים יותר.