הקרן לפיתוח חדרה
English |  העיר חדרה |  קצת עלינו |  דבר ראש העיר - נשיא של כבוד בקרן |  יצירת קשר | 

מוטב יחדיו - [IMG]

הקרן לפיתוח חדרה - המוביל העירוני של תוכנית "מוטב יחדיו" בשכונת בית אליעזר

 

התוכנית:

מוטב יחדיו" הינה הסתכלות כוללת על כל הילדים ובני הנוער הגרים בשכונה ודאגה
לרווחתם ולהתפתחותם התקינה, באמצעות התגייסות משותפת של אנשי הקהילה
ונותני השירותים, תוך השענות על הון אנושי וחברתי קיים, גיוס משאבים וראייה של
מגוון הצרכים והמענים הנדרשים- יחד עם תושבי השכונה.

מוטב יחדיו היא צורת חשיבה והתנהלות של ידיים רבות וטובות, האוחזות זו בזו
להגשמת מטרות משותפות.

תכנית "מוטב יחדיו" פועלת בחדרה כשלוש שנים ונמצאת באמצע העשייה מבחינת משך העבודה מול אשלים.

 

אפיוני השכונה כפי שהופיעו עם כניסת התכנית לעיר ובחירת השכונה:

 • הסתגרות של עולים וניתוק מהחברה הישראלית.
 • פעוטות שגדלים עם הסבתא והסבא ואינם דוברים את השפה העברית.
 • מיעוט שירותים לאוכלוסיות בסיכון.
 • שוטטות של בני נוער וילדים.
 • מצוקה של צוותי חינוך בהתמודדות עם ילדים ונוער בסיכון והדרה.

  היעדר  אווירה של קהילה אחת, קיימת הבחנה ברורה בין בית אליעזר החדשה לבית אליעזר הישנה.

  מוטב יחדיו בבית אליעזר, החליטה השנה להתמקד בבתי הספר כעוגנים לפעולה בשכונה, מתוך רציונל שמדובר בשכונה גדולה וע"י כניסה לכל בתי    

  הספר ניתן יהיה להגיע למקסימום ילדים, משפחות והשפעה.

  הדגש ניתן יותר לגיל בית הספר היסודי וחטיבת הביניים, נושא הנוער קיבל דגש בתוכנית הלאומית ובמענים שהמתנ"ס נותן.

העבודה בשכונת בית אליעזר בחדרה מתבססת על שלושה מנופים:

1. עבודה עם תושבים.

2. הכשרות צוות בתי הספר והרווחה להתמודדות עם ילדים בהדרה.

3. פיתוח מענים לילדים בסיכון.

 

עבודה עם תושבים: פיתוח המנוף הקהילתי בא לידי ביטוי בשני אופנים מרכזיים:

 • עבודה עם ועדי בתי ספר בשכונה: כחלק מתפיסת בתי הספר כעוגן מרכזי לפעולה ומיקסום ההשפעה על ילדים בשכונה ומשפחותיהן, היוו ועדי בתי הספר שותפים פעילים מרכזיים מקרב התושבים. בתוך כך נערכו הכשרות לחברי ועדי ההורים בשני בתי ספר ובכל אחד מבתי הספר נערכה פעילות משמעותית של הועד כחלק מתפיסת השינוי של בית הספר. (פירוט העשייה בהמשך)
 • הקמת והכשרת פורום הורי צמי"ד: פורום עירוני להורים להם ילדים עם צרכים מיוחדים. בתהליך הכשרה ממושך בהנחיית מנהלת מוטב יחדיו בחדרה הגב' שרה מייכור ואחראית על נושא צמי"ד באשלים הגב' חוה יואל, גובשה קבוצת הורים פעילים בעלי מחויבות גבוהה ליצירת שינוי בנושא . הקבוצה הצליחה להעלות לסדר היום העירוני את נושא הילדים בעלי הצרכים המיוחדים ולפתח מענים לנושא זה (יפורט בהמשך) לצד היותה קבוצת תמיכה עבור חבריה.

הכשרות צוותי בתי ספר ורווחה: הכשרות אנשי החינוך מתקיימות בשלושת בתי הספר היסודיים - קפלן, צליל ופאר עם. במקביל בצוות ילד ונוער באגף הרווחה של מחלקת מזרח.

שותפות התוכנית עם כל אחד משלושת בתי הספר השכונתיים מוביל לכך שהתוכנית מגיעה ליכולת ליצור שינוי בעבודת צוותי בית הספר, הבנת תהליכי העבודה הנדרשים עם ילדים במצבי סיכון ומשפחותיהם והידוק קשרי העבודה והשיח עם השותפים מאגף הרווחה.

כאשר בוחנים את הישגי תהליך ההכשרה אנו שומעים על שינויים מהותיים שקורים לצוותים המשתתפים ולתפיסת התפקיד שלהם אל מול הילדים והוריהם.

במפגש סיכום שנערך עם סיום השנה העידו המנהלות, בע"פ ובסיכומים כתובים, על המשמעות של התהליך להוויה הבית ספרית והחיבור לאגף הרווחה. 

 

תכניות ופרוייקטים:

   

 

שם הפרוייקט

 

אכלוסיית יעד

מטרות הפרוייקט

תאור הפרוייקט

תקשורת שכונתית באינטרנט

לידה עד 99, פעילים ומתנדבים ואנשי מקצוע רווחה, חינוך, גננות, מדריכי נוער, גורמים עסקיים ועוד.

 

 • יצירת פלטפורמה וקשר בין התושבים ובין עצמם.
 • יצירת פלטפורמה וקשר בין התושבים ובין נותני השירותים בשכונה.
 • . יצירת תחושת שייכות.
 • מענה אקטואלי לקשר רציף.
 • פיתוח ועידוד יוזמות חדשות.
 • מענה לאנשים בעלי קושי לצאת את הבית.
 • תחום הפעילות חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי, רווחה, בריאות, צרכים מיוחדים, שיפור פני השכונה, שיתוף תושבים.

כשלב ראשון, גיוס ומודעות של כל ועדי ההורים מהשכונה, כל בתי הספר, המתנ"ס, תנועות הנוער, קופות החולים, העסקים, טיפת חלב, גני ילדים, מעונות פרטיים,עמותות, יוזמות שכונתיות פרטיות, כל אלה, יקבלו פלטפורמה אקטואלית לביטוי, התושבים יוכלו להעלות אינפורמציה, להגיב עליה, לשתף ולהשתמש בה. בשלב שני, יצירת הפלטפורמה.

 

הדרכת הורים במעונות

 

לידה עד 6 ,הורים.

 

מתן מענה להורים לילדים בסיכון הנמצאים במעון "מרגלית" דרך הרווחה, יצירת מודעות לנושא הבריאות, הדרכה הורית בנושא גבולות וכו', העלאת המודעות לתזונה בריאה, העלאת המודעות לפעילות גופנית, מתן מענה להורים הזקוקים להדרכה והעשרה.

 

תתקיים קבוצה בת 12 מפגשים, במעון מרגלית בשעות הערב, זכות השתתפות ראשונית תהיה לילדים שעברו ועדת פעוטות בסיכון של הרווחה, האימהות יגיעו להדרכה אחת לשבוע, את הפרויקט ילווה עו"ס מהרווחה.

 

מיזם תושבים

פעילים ומתנדבים

 

עבודה עם כל ועדי ההורים של בתי הספר, העצמת הועדים, הפיכת הועדים לאקטיביים למען ילדיהם ולמען השכונה, הקמת מייזם כחוויה של הצלחה של התושבים לעשות למען עצמם, במטרה להפוך לדגם לייזמות ומעורבות, הגברת תחושת השייכות השכונתית.

הועד המרכזי של כל בתי הספר בשכונה, יחליט בעצמו בליווי אנשי המקצוע, על פרויקט שהם מחליטים להקים למען השכונה. הפרויקט יכול להיות מיזם אומנותי,  פיסול אומנותי, מרכז מידע, אתר אינטרנט שכונתי וכו'

 

מנהיגות תושבים

25 תושבים מכל ועדי ההורים של בתי הספר בשכונה.

 

 • העצמה של תושבים.
 • פיתוח מנהיגות קהילה שתובעת ופועלת לשנות.
 • יצירת פלטפורמות של חיבורים ושותפויות.
 • צמצום גורמי סיכון בשכונה.

 

 • תושבים לוקחים אחריות על פרויקט משותף.
 • התושבים ייקחו חלק בבניית פלטפורמה אינטרנטית אקטואלית לתקשורת בתוך השכונה.
 • התושבים ייקחו חלק בתוכנית הבריאות.

חודש

משימה

אחראי

ספטמבר

גיוס תושבים פוטנציאלים

שרה מייכור, צוות ועדים.

אוקטובר-אפריל

קורס פעילים+פרוייקט

שרה מייכור

 • מודעות הורים לצרכי השכונה
 • תקשורת אינטרנטית
 • הרחבה והעמקת מגוון שותפיות. ( בין מערכות,תושבים).
 • עלייה בשימוש בשירותים עירוניים נוספים.
 • פעילי שכונה פרודוקטיביים.

סקר הורים: פעמיים בשנה לפני תחילת התכנית ובסופה.

 

הדרכה לגיל הרך -התחנה לטיפול משפחתי

 

לידה עד 6

 • הורים הזקוקים לטיפול משפחתי, או הדרכת הורים יקבלו את הטיפול בתוך השכונה.
 • הנגשת שירות , שאנשים לא צורכים אותו בעקבות המרחק מהשכונה.

הורים שיאותרו ע"י המעון ו/או טיפת חלב כזקוקים להדרכה הורית, להצבת גבולות, לחינוך לניקיון וכו', יקבלו את הטיפול בשכונה, במעון או בטיפת חלב, מדובר במשפחות שלא יגיעו לתחנה לטיפול משפחתי שנמצאת במרחק 2 אוטובוסים.

 

הכשרות אנשי מקצוע -בית ספר צליל, בית ספר קפלן, בית ספר פאר עם

 

צוותי  בתיה"ס

מטרת ההכשרה היא לסייע למחנכת לראות את עצמה כדמות הטיפולית המרכזית בחיי ילדים הנמצאים על רצף הסיכון והוריהם.

 • העמקת הידע הפסיכולוגי, החברתי והחינוכי אודות עולמם של ילדים בסיכון ובני משפחותיהם.
 • הבנה לעומק של תהליכי התקשרות ופגיעות בתהליכי התקשרות אצל אוכלוסיות בסיכון וחידוד תפקיד הצוות החינוכי בשיקום תהליכים אלו.
 • הכרות מעמיקה עם תהליכים מערכתיים הקשורים לעבודה עם אוכלוסיות בסיכון.
 • שכלול יכולת הצוות לעבוד באופן מותאם עם הורים נמנעים או אלימים.
 • בניית קבוצת תמיכה מקצועית שתאפשר למידה רלוונטית מתוך אירועים מהשטח.
 • פתרון בעיות אד-הוק לסוגיות העולות מהשטח תוך גיבוש מענה מקצועי מעובד ותוך בחינת האספקטים האישיים של הצוות הקשורים לסוגיה זו.

שכלול היכולת של הצוות להפעיל מערכות סיוע שונות.

 • הרחבה והעמקת מגוון שותפויות. (בין תלמידים, צוותי חינוך,תושבים, קשישים).
 • צמצום אלימות.
 • הפחתת נשירה סמויה.
 • אנו מצפים שבשנה הבאה, אגף החינוך ומשרד החינוך ירחיבו את השתתפותם בהכשרה, הן בבתי הספר בשכונה והן לשכונות אחרות.
 • חיזוק צוות מוביל תומך כמלווים של הצוות החינוכי בשיגרת היומיום.
 • הרחבת ההכשרה למורות מקצועיות.
 • העמקת הידע בנושא ההתאמות האישיות.
 • המשך העבודה עם הצוות החינוכי בנושא גבולות ללא ענישה.

•·    הכשרה למחנכות חדשות שמצטרפות השנה לצוות
.

•·    ליווי אינטנסיבי לצוותים של בסיכון

 

הכשרה לצוות המוביל באגף הרווחה

אנשי מקצוע אגף הרווחה

 • הכשרת הצוות המוביל של אגף הרווחה להוביל את ההתמודדות עם ילדים בסיכון ברמה עירונית.
 • הכשרת הצוות המוביל של אגף הרווחה לניהול שותפויות ברמה העירונית למען ילדים בסיכון.
 • הטמעת דרך העבודה של מוטב יחדיו ברמה העירונית.

 

צוות מוביל אגף הרווחה, נפגש אחת לחודש במטרה לדון בנושאים המעסיקים את אגף הרווחה באופן שוטף וכן על מנת, להוביל, להניע ולתכנן את הפעילות באגף.

ההכשרה, תמנף את הנהלת האגף המורחבת, להובלה עירונית של נושאי ילדים בסיכון, וניהול שותפויות פנים אירגוניות וחוץ ארגוניות למען נושא זה.

 

הדרכה לצוות רווחה חינוך

אנשי מקצוע, בתי ספר, מנהלות ויועצות ורווחה

 • יצירת מודל לעבודה משותפת רווחה- חינוך ביחס לילדים בסיכון

6 מפגשים בהשתתפות מנהלות ויועצות בתי הספר, וכן עובדות סוציאליות בכירות, שינתחו מקרים, יעלו צרכים ויבנו יחד מודל עבודה משותף שיוגש כתוב להנהלות הרווחה והחינוך, במטרה להטמיע אותן בשלב ראשון בשכונה ובשלב שני בעיר כולה.

מפגש שותפים

אנשי מקצוע ותושבי השכונה

 • אחת לשנה, אנו מכנסים את כל השותפים בתוכנית מוטב יחדיו בשכונה, על מנת לחזק את השותפות.
 • ללמוד מהצלחות, לתת במה לעשייה שנעשית השנה בשכונה.
 • העברת ידע, מידע ועדכון של כל השותפים על כל הנעשה בשכונה.
 • העברת מידע מקצועי רלוונטי שמתאים לפעילות בשכונה השנה.
 • יצירת מסורת של מפגש שותפים לחיזוק עבודה משותפת.

 

אחת לשנה, בסביבות ט"ו בשבט, אנו מזמינים את כל השותפים בפרויקט מוטב יחדיו בשכונה, כולל תוכנית קדימה, הפיקוח של משרד העבודה והרווחה, בתי הספר, נציגות הורים, נציגות צמי"ד ועוד להעשרה, לחיזוק השותפות ולהעברת מידע

אירוע בריאות שכונתי

 

לידה עד 6 , 11-7 , 18-12, הורים , קשישים, פעילים ומתנדבים, אנשי מקצוע רווחה, חינוך, גננות, מדריכי נוער.

 

יצירת מודעות לנושא הבריאות, שיתוף פעולה ושיתוף התושבים ביצירת מסורת והווי שכונתית, העלאת המודעות לתזונה בריאה, העלאת המודעות לפעילות גופנית, גיבוש שכונתי.

 

הפנינג שכונתי, שמטרתו להעלות למודעות את נושא הבריאות, יוקמו דוכנים, יחולק חומר כתוב, הילדים וההורים יתנסו בפעילות גופנית מגוונת, יוקמו דוכני אוכל בריא.

 

גינה קהילתית -  חוג הדרכה בגינה

 

כלל תושבי השכונה

 • שימוש בגינה לקידום נושאי הבריאות, נושאי הבריאות נבחר השנה כנושא שנתי בבתי הספר.
 • הגינה הקהילתית תשמש מרכז למידה חוץ כיתתי.
 • פיתוח אחריות קהילתית למחזור ולצמצום במשאבי צריכה - פארמקלצ'ר.
 • הקניית מיומנויות לטיפול בבע"ח ולשמירה עליהם.
 • הידוק קשרים בין מגוון מעגלים בקהילה: תושבים, הורים , קשישים, נוער.
 • מתן מענה לאוכלוסייה בעלי צרכים מיוחדים.( תרפיה- בבע"ח, גינון טיפולי, אומנות).
 • טיפוח מצוינות.
 • שילוב שיעורים חוץ כיתתיים בגינה הקהילתי כחלק אינטגרלי מתכנית הלימודים השנתית תשע"א.
 • יצירת הזדמנות לשילוב בתי ספר וגני ילדים בסביבה החוץ כיתתית שמזמנת הגינה הקהילתית.
 • הגינה הקהילתית תאפשר לבית הספר הטמעת חינוך לערכי טבע וסביבה: מיחזור, טיפול בחיות .
 • שילוב אוכלוסיות צמי"ד בתכנית הלימודים האניטגרלית בסביבת הגינה הקהילתי על כל רבדיה.
 • ייתקימו שני ימי שיא משותפים להורים ולתושבים. במועדים הבאים: טו בשבת, שבועות.

שילוב תלמידים מוכשרים לפעילויות חניכה ולפרייקטים ייחודיים. ( מיזם עסקי).

תחושון- מתנס בית אליעזר

7-11 ילדים בעלי צרכים מיוחדים

 • . שילוב ילדים בעלי צרכים מיוחדים בפעילות נורמטיבית במתנ"ס.
 • העשרה לילדים עם צרכים מיוחדים.
 • חיזוק הדימוי העצמי והשתלבות בחברת ילדים מתאימים להם, המתמודדים עם בעיות דומות.
 • מתן מענה להורים
 • הפרויקט פועל אחת לשבוע, במתנ"ס בית אליעזר, הילדים מגיעים לפעילות אחר הצהריים, ומקבלים שני חוגים שונים לבחירה.

סבסוד קייטנות

7-11

 • לאפשר לילדי רווחה לצאת לקייטנה שללא המימון של התוכנית לא יוכלו לצאת.
 • לצמצם שוטטות של ילדי רווחה בתקופת החופש הגדול.
 • מניעת סכנה לילדים שנמצאים ללא השגחה.

סבסוד של מחיר הקייטנה לילדי השכונה, על מנת שיוכלו להשתתף בפעילות נורמטיבית למניעת שוטטות ומניעת סיכונים.

 

טיפול בבעלי חיים

לידה עד 6, 11-7, 18-12, הורים, קשישים  , פעילים ומתנדבים

 

 • מענה לילדים המתקשים להשתלב בכיתה
 • טיפול רגשי באמצעות בעלי חיים
 • פיתוח הגינה הקהילתית כמקום מפגש אחר הצהריים להורים וילדים

כלובי בעלי החיים, יופעלו בגינה השנה, תהיה פינת ליטוף, תהיה מרפאה בבעלי חיים, כל מבקרי הגינה ותלמידי בית הספר קפלן בעיקר, ייהנו מהאינטראקציה עם בעלי החיים, תהיה אפשרות להגיע אחר הצהריים הורים וילדים לפעילות קרובה לבית עם בעלי החיים וגינה.

 

 

מועדונית מתבגרים

12-18

 • חיזוק כישורים חברתיים, שיפור במצב הרגשי של הנערים/ות, שיפור והקניית כלים להצלחה בבית ספר, מניעת נשירה ושוטטות.

מועדונית חינוכית טיפולית שתפעל אחרי שעות בית ספר,שלושה ימים בשבוע בין השעות:13:00 עד 17:00. המועדונית תשמש בית חם לצרכים הפיזיים ,הרגשיים, החברתיים והלימודיים של המתבגרים. כח אדם: רכז,עובדת סוציאלית  ומורה מקצועי. יינתנו שני חוגים  אתגריים בראיה טיפולית, שתי קבוצות טיפוליות ועבודה עם הורים.

טיפת חלב בית אליעזר

לילדים בסיכון התפתחותי שיאותרו ויופנו למדריכה התפתחותית ע"י אחיות התחנות.

תוכנית איתור והנחיה במעון מרגלית בבית אליעזר, שם משובצים 30 ילדי רווחה.

 • קידום את בני הגיל הרך, ולהביאם לרמת התפתחות אופטימאלית בתחומי ההתפתחות
 • עבודה עם הורים ע"מ להגביר מודעות בגידול ילדים. 0-3 .
 • איתור ילדים בעלי עיקוב התפתחותי.
 • לסייע לפתח ולחזק אצל ההורים את הידע והכישורים התורמים להתפתחות הילד בשני מישורים:
 • o אינטראקציה בין ההורים והילד ומערכת היחסים בין בני המשפחה.
 • o אמצעי גרייה והעשרה התורמים להתפתחות הילד וכושר הסתגלותו.
 • לספק שרות מניעתי באמצעות גרייה ומשחק לילדים שאובחנו כשייכים לקבוצות סיכון בתחום ההתפתחותי.
 • לפתח שרות הנותן הזדמנות שווה לכל ילד ומשפחתו למימוש יכולתו ההתפתחותית (מוטורית, חברתית ונפשית).

לאתר גורמים המעכבים התפתחות (גורמי סביבה או יכולת

קומונת אחריי

בית ספר יסודיים- שכבות א-ו תושבי השכונה

רעיון שנת השירות "אחריי לקהילה!" הוא אפיק

מימוש נוסף של חזון "אחריי!" למיסודה של מיסודה של אזרחות אחרת, בה קהילת אזרחים שווי זכויות, בונים יחדיו את עתידם תוך נטילת אחריות על הנעשה בסביבתם. מהגדרת היעד הזה, נגזרת דרך הפעולה של הפרויקט: התנדבות קהילתית (אישית וקבוצתית) לצד קיום חיי קומונה וחינוך.

היעדים שפרויקט "שנת-שירות אחריי לקהילה!" מבקש להשיג, מופנים הן "החוצה"- אל הקהילה, והן "פנימה" אל הקומונרים.

 • אזרחות אחרת, בה קהילת אזרחים שווי זכויות, בונים יחדיו את עתידם תוך נטילת אחריות על הנעשה בסביבתם. זאת באמצעות פעילות אקטיבית בשכונות באמצעות נוער המתנדב למשך שנה בקהילת היעד. קומונות שנת השירות ממוקמות בתוך השכונה בה מיועדים הקומונרים לפעול.
  פרויקט שנת השירות ממשיך רצף חינוכי אשר החל בפרויקטים האחרים של "אחריי!"- "אחריי!" בשטח, הכנה לצה"ל, בגרויות ו"אחריי!" לדרך.

מרחב לימודי אחר- חדר חם בי"ס פאר עם

11-7, 18-12

להתחבר לילד מהמקום הלימודי בו הוא נמצא, לחזק ולהקדם את הילד בתחום הלימודי הנבחר, לבחור אפיקי התפתחות וצמיחה בתחום דעת ספציפי, לזמן אפשרויות הצלחה בלמידה לפי צרכי הילד ורצונותיו.

 

 • מל"א= מרחב למידה אחר, היא תוכנית למניעת נשירה גלויה וסמויה מבית הספר. המל"א ,מעניק לתלמידים בסכנת נשירה מסגרת השתייכות ומקום למידה במרחב פיזי מוגדר בתוך בית הספר, במהלך כל ימות השבוע. התלמיד/ה יוצא/ת מכיתת האם למל"א על פי מערכת שעות אישיתוקבועה המתאימה לצרכים שאותרו. התלמיד/ה מלווה על ידי מורה/ איש צוות קבוע וכך נוצרת הזדמנות לשינוי והתפתחות.

צהרון בית ספר צליל

7-11

מניעת שוטטות-מוגנות לילדים, הקניית  מיומנויות לימודיות וסגירת פערים לימודיות, הזנה והעשרה כללית, הקניית מיומנויות חברתיות  ומתן מענים רגשיים.

תחום פעילות הפרויקט חינוך פורמלי, חינוך בלתי פורמלי, רווחה

 

מחודש ספטמבר עד יוני -כל שנת הלימודים בבית הספר.לצהרון מדריכה אחראית שנמצאת במהלך כל השבוע ונמצאת בקשר יומיומי עם צוות בית הספר, הילדים והוריהם.

 • הפעילות: ארוחת צהריים חמה ,שני חוגים,הכנת שיעורי בית, פעם בשבוע ש'ש אחרי ,פעם בשבוע צופים, פעם בשבוע טיפול רגשי קבוצתי. במהלך השנה יתקיימו חמישה מפגשים : שני מפגשים עם ההורים ושלושה מפגשים הורים וילדים.

קב' הדרכה הורית - בית ספר צליל

הורים וילדים המשתתפים בצהרון

עזרה רגשית לילדים המשולבים בצהרון והוריהם.

מדובר במפגשים של ילדי צהרון צליל, על מנת לגרום להם להיות מעורבים יותר בחיי הילד, לתת הדרכה בסיסית לחיזוק המענה הרגשי הניתן לילד ע"י השלמה של הקשר בית ספר/ הילד/ בית = הורים.