הקרן לפיתוח חדרה
English |  העיר חדרה |  קצת עלינו |  דבר ראש העיר - נשיא של כבוד בקרן |  יצירת קשר | 
 1
 2
 3
 3
 

 שכונת גני אלון

 

הקמת מרכז למידה מקסם - הוקם בסיוע האדיב של הקרן לידידות

 

אימוץ שכונת גני אלון ע"י קהילות ראלי קרי ודורום צפלהייל

הקמת חדרי מחשבים במרכז הלמידה ובמועדון הנוער והילדים

שיפוץ הספריה במרכז הלמידה מקסם

ציוד מועדון הנוער והילדים בשכונה

שיפוץ מגרש ספורט

  

שיפוץ מגרש הספורט

 1
 2
 3
 3