הקרן לפיתוח חדרה
English |  העיר חדרה |  קצת עלינו |  דבר ראש העיר - נשיא של כבוד בקרן |  יצירת קשר | 

 המעבדה למדעי החיים והטבע

ע"ש דנית ליכט ז"ל

הוקמה בסיוע משפ' ליכט