הקרן לפיתוח חדרה
English |  העיר חדרה |  קצת עלינו |  דבר ראש העיר - נשיא של כבוד בקרן |  יצירת קשר | 

חברת חשמל - [IMG]

"נוער חדרה חושב ירוק"

מנהיגות נוער למען הסביבה

רציונל התוכנית

פיתוח בר-קיימא מתבסס על ההבנה כי הדור הנוכחי - אנו - נושאים באחריות לסביבה, בה אנו חיים ואשר הדורות הבאים יחיו בה. אחריות זו באה לידי ביטוי הן בנושאים כלל עולמיים והן בנושאים מקומיים, עד לעניינים של התנהלות משק הבית הפרטי .

אנו מאמינים כי בכוחו של החינוך לטפח יחס של אכפתיות ואחריות כלפי הסביבה בה אנו חיים: שימור משאבי הטבע, ערנות כלפי מפגעים אקולוגיים וגורמיהם, תחושת שייכות  לאתרים בעלי חשיבות היסטורית ותרבותית.

הפנמת ערכים אלה עשוי להצמיח דור של אזרחים בעלי ידע, מודעות לסביבה ולדילמות של פיתוח טכנולוגי אל מול שימור סביבתי, דור מעורב ומחויב לנקיטת עמדה ולפעולה למען קיימות הסביבה.

 

מטרת התוכנית:

  • הגברת המודעות לנושא הקיימות
  • הטמעת עקרונות וסוגיות פיתוח בר-קיימא במובנם הרחב (כגון: שימוש חסכוני ויעיל במשאבי טבע, שמירה על המגוון הביולוגי, איכות החיים, יישום מדיניות מקיימת הנשענת על שיקולים דמוגרפיים וכלכליים ועוד).
  • עשייה למען הסביבה תוך שיתופי פעולה בין כל הגורמים המשפיעים.
  • הצמחת מנהיגות נוער מעורבת ופעילה בנושאי קיימות.

אוכלוסיית היעד:

גילאי 12-18 במסגרות הבלתי פורמאליות

 

אזורי פעילות התוכנית

התוכנית תפעל במתחמי הנוער בעיר ובאתרים בתחום העיר בליווי צוותי ההדרכה במתנ"סים ואומני מחזור.

תיאור התוכנית

  1. כל קבוצת נוער תקבל 8 מפגשים בני שעתיים בנושא התוכנית ( ראה דוגמא הרצ"ב)
  2. כל קבוצת נוער תקבל 7 מפגשים בני שעתיים עם אומן להכנת יצירה מחומרים ממוחזרים
  3. כל קבוצה תקבל לפחות הרצאה אחת של נציג ח"ח
  4. ארוע סיום - לכל מועדוני הנוער - פעילות והצגת מייצגים שבנו בני הנוער

 

כח אדם  

 

מדריכי נוער במתנ"סים / תנועות הנוער

אומני מחזור

 

 

הפסלים המוצבים על הגדה הצפונית של הנחל בוצעו
על ידי בני נוער בחדרה מחומרים ממוחזרים
ובהדרכת צוות אומנים

ניהול פרוייקט  - הקרן לפיתוח חדרה
ניהול צוות נוער - העמותה לתרבות הפנאי

ניהול אומנותי - רותי ליובין